Матеріали конґресів, конференцій, круглих столів

1 Збірник доповідей IV Міжнародного Конгресу «СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО ЯК ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ  «…ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЇНІ І НЕ В УКРАЇНІ…»

2 Збірник доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції Тарас Шевченко та кобзарство

3 Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Українська мова у світі” (2012).

4 Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції”: проблеми та шляхи їх розв’язання.

5 Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті»/ Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»; відп. ред. І.М. Ключковська. –
Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 592 с.

6 Тарас Шевченко і кобзарство: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції/ Відп. ред. М. Галік. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 192 с.

7 Новітня еміграція: проблеми соціального і національного сирітства: Збірник наукових статей і виступів за матеріалами круглих столів/ Уклад. І. Ключковська, Н. Гумницька. – Львів:
Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 248 с.

8 ІІ Міжнародна наукова конференція «Іван Фещенко-Чопівський: вчений і патріот»: Наук. праці конференції. Секція № 2. «Наукова діяльність Івана Фещенка- Чопівського та сучасні проблеми матеріалознавства». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 72 с.

9 ІІ Міжнародна наукова конференція «Іван Фещенко-Чопівський: вчений і патріот»: Наук. праці конференції. Секція № 1. «Іван Фещенко-Чопівський – державний і громадський діяч». – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2009. – 100 с.

10 Збірник доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації»/ Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»;
відп. за вип. І.Калинець. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. – 508 с.

11 Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації»/ Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»;
відп. за вип. І. Калинець. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. – 304 с.

12 Збірник доповідей І Міжнародної наукової конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті»/ Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»; відп. ред. І. Калинець, М. Галік. – Львів:
«Сполом», 2006. – 508 с.

13 Тези доповідей І Міжнародної наукової конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті»/ Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»; відп. ред. І. Калинець, М. Галік. – Львів: Видавницво
НУ «Львівська політехніка», 2006. – 368 с.