Інші видання

1

Громадські організації українців Росії 2014: Довідник.- М.: Регіональна громадська організація «Об’єднання українців «Провісник», 2014.- 64 с.-Укр.


2 Калинець І. Знане і незнане про Антонича: матеріяли до біографії Богдана Ігоря Антонича / Ігор Калинець. – 2-е вид., виправл. і доповнене. – Львів: «Друкарські куншти», 2011. – 276с. + 48с. ілюстрації

3 Калинець І. Знане і незнане про Антонича/ І. Калинець. – Львів: «Друкарські куншти», 2010. – 140с; 16 арк. іл.

4 Ігор Калинець: Бібліографічний покажчик/ Упоряд. М. Калиняк, Г. Шміло; Передм. Ірини Ключковської – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 96 с.