Ірина Ключковська, директор МІОК, увійшла до складу робочої групи Міністерства освіти і науки України з розроблення Плану заходів МОН щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном на 2016-2020 роки (наказ МОН від 25 травня 2016 року №570).

8червня 2016 року Ірина Ключковська взяла участь та виступила з доповіддю на засіданні робочої групи, яке відбулося під керівництвом Міністра Лілії Гриневич. Лілія Михайлівна визначила ключові напрями, зазначивши, що підтримка українського шкільництва має стратегічне значення, враховуючи нинішню ситуацію в Україні, вона є також важливою з точки зору формування позитивного іміджу України у міжнародній спільноті. На думку Міністра окремим модулем у Плані слід прописати питання , пов’язані з українською мовою як іноземною, зокрема вироблення стандартів, сертифікацію, ліцензування та створення Центру сертифікації знань. « Україна має розробити міжнародно визнаний екзамен з української мови та методичне забезпечення для вивчення української мови як іноземної», – зазначила Лілія Михайлівна.

У роботі засідання взяли участь Павло Хобзей, заступник Міністра, Оксана Винницька, Голова Світової Координаційної Освітньо – Виховної Ради СКУ. Члени робочої групи прийняли пропозиції МІОКу щодо необхідності розробки Концепції розвитку українського шкільництва за кордоном та уповноважили колектив МІОКу розробити цей документ.

Виступ Ірини Ключковської:

Вельмишановна пані Міністр, шановні учасники засідання,
дозвольте поділитися своїми міркуваннями.

Щоб долучитися до реформ, знайти шлях до вирішення питань українського шкільництва за кордоном, яке впродовж двох десятиліть просто ігнорувалося, ми мусимо відмовитися від формальних підходів до даної проблеми.
Окрім цього, це ще й питання іміджу Міністерства освіти та науки України, особисто Міністра та керівників. Напередодні проведення Форуму українців, річних нарад Світового Конгресу Українців, які відбудуться у серпні цього року в Києві, – це особливо важливо.

Ми повинні запропонувати українській міжнародній спільноті якісну альтернативу, нове слово і нові справи.
Тому не можемо затверджувати план, який є збіркою всіх надісланих пропозицій, часто непродуманих (дуже загальних вперемішку з другорядними, частковими,які випадають з загального контексту), не напрацювавши основного документу – концепції розвитку і підтримки української освіти за кордоном, у якій мусить бути чітко окреслена мета і завдання. Слід дати для суспільства в цілому і для українського світу за кордоном, зокрема, відповідь на питання «Чому для держави Україна важливо підтримувати і розвивати українську освіту за кордоном, яку ціль ставимо перед собою, якого результату хочемо досягти?».

Наступним кроком після прийняття Концепції, як системи поглядів, як розуміння явищ і процесів, як визначального задуму, слід прийняти програму з конкретними напрямами діяльності.

Ще наступним кроком має бути напрацьована стратегія реалізації програми. (Стратегію можна розглядати як довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план, який супроводжується постійним аналізом та моніторингом в процесі його реалізації та спрямований з певною метою на досягнення успіху в кінцевому результаті. Стратегія повинна перейти до конкретики у вигляді конкретизованих планів для функціональних підрозділів).

І лише після розробки цієї тріади основоположних документів – концепція – програма – стратегія можемо накреслювати конкретні плани роботи на короткотермінові періоди – рік, півроку.
Але для цього нам слід добре вивчити нашу цільову аудиторію – для кого працюємо, специфіку щкіл, їх кількість та ін.. Це завдання і є необхідною передумовою для правильної розробки документів.

Які механізми реалізації цих завдань? На моє переконання необхідно створити постійно діючу комісію МОН України з дорадчим голосом представників Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради Світового Конгресу Українців, які володіють інформацією про стан освітніх закладів у зарубіжжі і є добрим каталізатором освітніх потреб.
До компетенції комісії слід віднести завдання, викладені вище.

Зрозуміло, що успіх справи може бути забезпечено лише за умови належного фінансування. Але в умовах війни – це більш, ніж проблематично. І про це треба чесно говорити. Переконана, що така позиція МОН знайде розуміння і підтримку серед української спільноти.

Ірина Ключковська,
Директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою