3 жовтня 2016 року працівники МІОКу, Галина Темник та Галина Бойко, взяли участь у засіданні робочої групи Міністерства освіти і науки України з розроблення Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (УМІ) (рівні А1-С1). Учасниками цього засідання стали експерти з декількох вищих навчальних закладів – Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», представники Українського центру оцінювання якості освіти, Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, представники МОН України, а саме відділу та управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, департаменту загальної середньої та дошкільної освіти, Інституту модернізації освіти.

Захід розпочався з презентації роботи навчально-екзаменаційної системи «Австрійський мовний диплом» Центру німецької культури «Відерштраль» як одного з прикладів успішного функціонування сертифікації знань з іноземної мови.

Обговорення продовжилось згідно із порядком денним, на який були винесені питання визначення назви документа про рівень володіння українською мовою, структури та змісту Загальноосвітнього стандарту з української мови. Під час засідання працівники МІОКу взяли активну участь в обговоренні та внесли пропозиції щодо законодавчого регулювання питання сертифікації УМІ.

У результаті обговорення було прийнято рішення створити незалежну групу експертів з аналізу створених стандартів української мови та розроблення єдиного загальноосвітнього стандарту з УМІ. Працівники МІОКу разом з представниками інших освітніх установ увійшли до складу цієї групи.