Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» отримав безцінний дарунок. Завдячуючи  Релігійному товариству «Свята Софія» для українців католиків, бібліотека МІОКу поповнилась колекцією книг та часописів, виданих Українським Католицьким Університетом ім. св. Климента Папи у Римі. Це понад 200 видань, здебільшого українською мовою, які з’явилися друком у 1960-1990-х роках та містять наукові дослідження з історії Української державності та церкви, богослов’я, культурології, мистецтвознавства, літературознавства, архітектури, а також висвітлюють діяльність українських організацій в діаспорі.

Український Католицький Університет ім. св. Климента Папи (сьогодні Інститут ім. св. Климента Папи УКУ) був заснований у Римі в грудні 1963 року митрополитом Йосипом Сліпим як спадкоємець закладеної Андреєм Шептицьким у Львові в 1928-29 роках Греко-Католицької Богословської Академії та ідейний наступник Таємного Українського Університету. У «Грамоті основання Українського Католицького Університету» Йосип Сліпий зазначав, що завданням УКУ є «пізнавати минуле українського народу, його християнський світогляд (…), зібрати й закріпити це знання в книгах, як у вияві наукової творчости і невмируще свідоцтво українського генія науки надхнене Святим Духом». За роки свого існування УКУ ім. св. Климента Папи став активним українським освітнім, науковим та духовним центром. В Університеті діяли п’ять факультетів: Теологічний, Філософічно-гуманістичний, Математично-природничий, Правничий і суспільних наук та Медичний. Ректором університету був Йосип Сліпий, проректорами о. Василь Лаба, о. Іван Музичка, деканами факультетів професори о. Мирослав Марусин, Володимир Янів, Микола Чубатий та ін. В УКУ присуджували два академічні ступені – ліценціат і докторат, проводились наукові конференції. Працювала наукова бібліотека та архів, а також музей у якому існували відділи археології та мистецтва, а згодом релігійно-історичний та фольклорний. В 1969 році поряд із будівлею УКУ постав величний собор Святої Софії, освячений Папою Павлом VI. Сьогодні – це паломницький центр для українців з усього світу.

Одним із найбільш продуктивних напрямків діяльності Українського Католицького Університету ім. св. Климента Папи було його наукове видавництво. Так, виняткову цінність для дослідників становлять наукові серії, видані на факультетах УКУ. Сюди належать праці відомих українських вчених в діаспорі: мовознавців Олекси Горбача, Михайла Соневицького, Костя Кисілевського, Богдана Лончини, істориків Петра Ісаїва, Мирослава Марусина, Ісидора Нагаєвського, Миколи Чубатого, правника Богдана Галайчука, архітектора та мистецтвознавця Всеволода Кармазина-Каковського та інших. Окремо слід відзначити опубліковану наукову та духовну спадщину глави УГКЦ митрополита Йосипа Сліпого, а також видані Університетом праці митрополита Андрея Шептицького, дослідження інших діячів церкви та науковців, зокрема о. Дмитра Блажейовського, о. Івана Хоми, о. Рафаїла Торконяка, Михайла Демковича-Добрянського, Олега Сидора та інших. Крім того, УКУ видало документознавчу збірку «Monumenta Ukrainiae Historica» у 14 томах.
Крім видань Українського Католицького Університету ім. св. Климента Папи, до колекції, подарованої МІОКу потрапила література, що з’явилася у видавництві Університету як результат діяльності інших українських релігійних згромаджень в Італії. Це, зокрема, видання Українського богословського наукового товариства – часопис «Богословіє» та серія видань «Богословії», авторами якої були владика Йосип Сліпий, о. Іван Гриньох, Володимир Овсійчук, о. Іван Музичка та ін., дослідження наукового центру монастиря студитів «Студіон», праці чину ОО Селезіян тощо.

За словами директора МІОКу Ірини Ключковської, «розцінюємо подаровані книги як Божий дар. Цьогоріч ми довго і ретельно готувалися до відзначення 120-ліття Патріарха Йосифа Сліпого, провели з цієї нагоди зустріч академічної громади Львівської політехніки з Блаженнішим Любомиром.  Так ніби сам Партіарх у такий щедрий спосіб подякував нам.  «Достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її» – гласить напис  з книги Одкровення зі сімома печатями, яку тримають два ангели над вхідними дверями до УКУ.  Надпис глибоко символічний, який ніби заохочує зупинитися , взяти до рук книгу і зануритися у її глибини. Для МІОКу цей  щедрий дарунок не лише поповнення наших бібліотечних фондів, але й ще одне малознане нам джерело, яке допоможе нам глибше пізнати нашу минувшину, що втілилася у побудові української України у Вічному місті, осмислити сьогодення, щоб впевнено рухатися у майбутнє.  Адже як свідчить ще один напис на фронтоні цієї інституції «Істина і любов до науки собирає у розсіянні сущих».

Таким чином, сьогодні, завдячуючи Релігійному товариству «Свята Софія» для українців католиків, МІОК відкриває доступ до колекції видань УКУ ім. св. Климента Папи для студентства Львівської політехніки та інших навчальних закладів Львівщини, а також широкого кола науковців та інтелектуалів.

МІОК висловлює щиру подяку Президенту Релігійного товариства «Свята Софія» для українців католиків о. д-ру Івану Дацьку, а також керівнику проектів та програм ректорату Українського Католицького Університету пані Оксані Рибак та відповідальному секретарю Релігійного товариства «Свята Софія» пані Марії Говгері за згаданий дарунок та допомогу у його транспортуванні до Львова.

Андрій Яців, провідний фахівець МІОК