Молодший науковий співробітник,

координатор Міжнародної літньої школи україністики “Крок до України”.