16 вересня 2013 року у МІОКу відбулася зустріч з ректором Українського Вільного Університету Доктором Ярославою Мельник.

У ході зустрічі Д-р Ярослава Мельник розповіла про перспективи розвитку УВУ, стан українознавчих студій у світі, модернізацію цієї унікальної української освітньої структури. Ректор УВУ високо оцінила діяльність Міжнародного інстититуту освіти, культури та зв’язків з діаспорою.

На зустрічі було обговорено також  питання взаємодії УВУ з МІОКом у різних напрямах освітньої та наукової діяльності інституцій, та перспективу підписання угоди про співпрацю.

Ірина Ключковська, директор МІОК, запропонувала п. Мельник організувати в Національному університеті «Львівська політехніка» презентацію діяльності УВУ з трансляцією в он- лайн режимі для всіх зацікавлених організацій та громад в українському зарубіжжі та Україні.

Для довідки:
•    Український Вільний Університет (УВУ) – унікальна установа в історії вищих навчальних закладів світу. Заснований 1921 року, УВУ є не тільки одним із найстаріших приватних навчальних закладів Німеччини, але єдиним у світі вищим навчальним закладом поза межами України з українською мовою навчання.
•    УВУ – це університет зі славною історією, з унікальною бібліотекою та архівом, один із провідних центрів україністики в Західній Європі. Бібліографія УВУ зараз налічує понад 650 праць. Докторати в УВУ здобули такі відомі вчені, як М.Антонович, І.Мірчук, П.Вергун, Д.Чижевський, Ю.Шевельов, І.Качуровський, Л.Рудницький та багато ін. За більш ніж 90-річний період діяльності УВУ його «вишкіл» пройшло також декілька тисяч студентів із різних країн світу. Сьогодні в УВУ на маґістерських і докторських студіях навчаються в основному студенти з України, з різних реґіонів: із Заходу, Сходу, Центру та Півдня.
УВУ ставить за мету:
•    стати провідним науково-дослідним центром українознавчих студій в Євросоюзі, інтегратором української науки в європейський і світовий науковий простір, своєрідним інтелектуальним мостом між Україною, Німеччиною та країнами ЄС;
•    всебічно розвивати такі пріоритетні для університету галузі, як філософія, історія, політологія, європейське та міжнародне право, міжнародне економічне і комерційне право, міжнародні фінанси та економіка, вписати їх у сучасний європейський науковий дискурс;
•    відіграти роль важливого євроінтеграційного механізму для України, слугувати платформою для зустрічей і обміну думками, ідеями, а також досвідом, між політиками, державними чиновниками, представниками громадських організацій, бізнесменами, викладачами і студентами з України і країн ЄС;
•    стати джерелом формування нових інтелектуальних ідей та напрямків, центром виховання нового покоління професійних і патріотичних кадрів для України;
•    плекати високі ідеали академічної свободи, наукового пошуку, вільного від засилля ідеологічних маніпуляцій, прагматичних міркувань;
•    зберегти завдання й пріоритети УВУ, освячені національною традицією, понад 90-літньою історією УВУ, а також врахувати потребу вписання їх у контекст сучасного глобалізованого світу, відповідати на виклики часу, складну політичну й економічну ситуацію в сучасній Україні в тім числі;
•    бути відкритим до діалогу й конструктивної співпраці задля реалізації спільних наукових, освітніх і культурних проектів, метою яких є налагодження порозуміння і зближення України з країнами ЄС. (матеріали сайту УВУ)