У вересні 2013 року у МІОКу відбулася зустріч Ірини Ключковської з Хорошковською Ольгою Назарівною – заслуженим діячем науки і техніки України, почесним академіком НАПН України, лауреатом Державної премії в галузі загальної середньої освіти, доктор педагогічних наук, професором, та з Яновицькою Наталією Іванівною – кандидатом педагогічних наук, завідувачем лабораторії  української словесності у школах національних меншин України і діаспориз 2013 р. Інституту педагогіки Національної Академії Педагогічних Наук України.

Інститут педагогіки НАПН України – одна з провідних науково-дослідних установ, яка виконує соціальне замовлення суспільства, забезпечує науково-методичне підґрунтя розвитку сучасної педагогічної науки, здійснює масштабні дослідження з упровадження новітніх освітніх технологій. Наукові дослідження Інституту педагогіки спрямовані на формування конкурентоспроможної української системи шкільної освіти, методологічне й дидактичне забезпечення її розвитку і функціонування.

Дослідницька та педагогічна робота працівників Лабораторії української словесності у школах національних меншин України і діаспори становить значний інтерес для фахівців МІОКу, які займаються створенням підручників з української мови як іноземної. Саме в цій установі розроблено науково-обґрунтовані програми з української мови для 1-4 класів шкіл з угорською, румунською, польською, російською мовами навчання, які в 2011р. затверджені Колегією МОНМС України як базові. , а також підручники з української мови “Українська мова. Усний курс” для 1 класів шкіл з польською, угорською, румунською, молдовською мовами навчання (усього 4 підручники) та підручники з навчання грамоти (“Буквар”) для шкіл з угорською, румунською, молдовською, польською мовами навчання. У 2013 р. розпочато дослідження теми «Текстоцентричний підхід до розроблення підручників з української мови для 4 класів шкіл І ступеня з мовами навчання національних меншин України».

У ході зустрічі було обговорено сучасний стан, перспективи та проблеми створення модерних підручників як для освітніх закладів українського зарубіжжя так і для шкіл національних меншин України . Йшлося також про організацію спільних наукових заходів, обмін досвідом та досягнуто згоди про поглиблення співпраці.

Інституту педагогіки.