Протягом першої половини грудня науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» Оксана Туркевич  пройшла стажування в Ягеллонському університеті у Кракові.

У цьому найстарішому польському університеті  діє дві кафедри, які пов’язані з українознавчими студіями. Кафедра україністики Інституту східнослов’янської філології готує філологів, а кафедра українознавства, яка є частиною факультету міжнародних і політичних студій, готує фахівців з українознавства.  Кафедру українознавства з початку її заснування, 2004 року, очолює професор Володимир Мокрий. Дуже приємним є факт, що на обох відділеннях використовують навчальний посібник «Крок-1». Від імені МІОКу професора В. Мокрого було запрошено до Львівської політехніки з метою зробити презентацію кафедри українознавства і прочитати лекцію.

Що стосується українців у Кракові, то, за даними Об’єднання українців у Польщі, у цьому місті проживає близько 3 000 українців.  Велику їх частину щонеділі об’єднує Українська Греко-католицька церква Воздвиження Чесного Хреста.

У Кракові немає української школи, але при церкві діти мають можливість робити гуртки, наприклад, готувати Вертеп до Різдва.

Оскільки одним із напрямків МІОКу є науково-методична діяльність,  пов’язана зі створенням як навчальних матеріалів з української мови як іноземної (посібників, програм),  так і наукових праць, які стосуються української лінгводидактики, то важливо було ознайомитися з досвідом Ягеллонського університету у цій сфері, а саме з діяльністю Центру польської мови і культури у світі.

Центр, зокрема одна з його складових – кафедра польської мови як іноземної – належать до найвідоміших польських осередків, які навчають польської мови як іноземної у найрізноманітніших формах: курсах, семінарах, мовних школах тощо.

Великим досягненням Центру є те, що його працівники видають свої праці у межах двох серій видавництва «Universitas». У серії «Польська мова для іноземців» вже надруковано понад 37 підручників  і словників, а в серії «Методика навчання польської мови як іноземної» вже побачило світ 9 методичних праць. Із кожним роком кількість публікацій, які стосуються найрізноманітніших аспектів викладання польської мови як іноземної, збільшується.

Крім того, що Центр навчає велику кількість студентів-іноземців, які мають можливість скласти сертифікований іспит, у ньому готують фахівців з польської мови як іноземної різного рівня: бакалаврів, магістрів, докторів.

Директором центру польської мови і культури у світі є доктор Петро Горбатовський. На зустрічі з ним було обговорено різні способи співпраці з МІОКом, проведення стажувань, обмінів, майстер-класів тощо. Висловлюємо щиру вдячність директорові проф. Горбатовському за зустріч і конструктивну розмову, за подаровані матеріали про діяльність Центру і літньої школи.

Науковим світилом Центру, завідувачем кафедри польської мови як іноземної є професор Владислав Мьодунка. Він є автором кількох праць, серій підручників з польської мови як іноземної, науковим редактором багатьох науково-методичних праць, присвячених викладанню і функціонуванню польської мови у світі.

Розмова з професорм Мьодункою дала багато ідей і натхнення для досліджень з української лінгводидактики. Цінний досвід, яким поділився професор, стане підґрунтям для різних досліджень функціонування і викладання української мови у світі, які проводитимуться у МІОку.

Перші кроки, натхненником яких є директор Ірина Ключковська, вже зроблено.

Безпосереднім практичним результатом стажування стало укладення українсько-польського словника термінів лінгводидактики.

Найщиріша подяка Галині Чубі, викладачеві кафедри українознавства Ягеллонського університету, за цінні поради  і допомогу в організації стажування.

Наукові стажування такого типу є вагомими, оскільки допомагають ознайомитися з досвідом інших країн, оцінити і знайти шляхи розвитку української лінгводидактики.