За сприяння Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою  вийшов друком довідник

“Громадські організації українців Росії”. Упорядник видання – к.і.н. Людмила Мельник.

Передмова до видання

У Російській Федерації проживає найчисельніша частина української діаспори. За останні два десятиліття ми спостерігали процес становлення українських громад, їх утвердження і діяльність, спрямовану на збереження української ідентичності. Лише за умови внутрішньої єдності, вироблення спільної політики діяльності, визначення спільних пріоритетів, узгодженості дій, цілеспрямованої спільної праці можна розраховувати на успіх справи.

Можемо стверджувати, що за період формування й структурування українських організацій у Росії народилися інтелектуальні лідери не в суто формальному, а в реальному значенні цього поняття. Йдеться про генераторів «ідей», їх носіїв і трансляторів, про духовну аристократію, активний гурт людей, що веде перед у розвитку та пропагуванні суспільно-культурних цінностей громад, які вони очолюють.

До цієї когорти однозначно належать Людмила Мельник, кандидат історичних наук, автор пропонованого для широкого загалу довідника «Громадські організації українців Росії» та Тарас Дудко, голова Регіональної громадської організації «Об’єднання українців «Провісник».

Людмила Мельник – колишній секретар «Товариства української культури «Славутич», організатор і керівник Української недільної школи Культурного центру України в Москві, учасник багатьох конгресів, конференцій, форумів, з’їздів з питань діаспори. У полі зору її наукових досліджень – повернення із забуття маловідомих українських діячів, які проживали за межами своєї батьківщини, творили українську історію і культуру. Вона підготувала монографію та захистила дисертацію «Осип Бодянський. 200 років від дня народження», нагороджена медаллю «За досягнення в розвитку культури і мистецтва» Міністерства культури та туризму України. Людмила Мельник – упорядник трьох видань довідника «Українські громадські організації Росії» (2007, 2009, 2014 рр.).

Видання Довідника 2014 року фінансово підтримав Тарас Дудко, доктор медичних наук, член-кореспондент Російської академії природничих наук, академік Академії проблем безпеки, оборони і правопорядку, один із основоположників нового напряму наркології, реабілітології, фундатор Довженківського літературно-художнього, науково-популярного альманаху «Провісник».

Довідник створено з метою консолідації українських громадських організацій, активізації спілкування, обміну інформацією та досвідом, координації діяльності. Враховуючи важливість видання Довідника, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою долучився до його публікації.

Ірина Ключковська, к. пед. н., доц., директор Міжнародного

інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного

університету «Львівська політехніка»