“За честь, славу, за братерство, за волю Вкраїни”
Тарас Шевченко

МІОК розпочинає серію он-лайн зустрічей з провідними діячами світового Українства, представниками українознавчих центрів, лідерами  українських громад, які працюють за кордоном на підтримку України, лобіюють її інтереси, допомагають відстояти нашу незалежність, суверенітет та цілісність.

Ми хочемо розповісти про працю українців на усіх континентах планети. Чи знаємо, як підтримують Україну наші співвітчизники у сусідній Польщі, або в далекій Японії? Чи чули ми про акції українських активістів у Норвегії, або Новій Зеландії? Як поширюють інформацію про Україну наші земляки у країнах Європи, чи в Австралії? Чи відомо нам, як імплементують знання про Україну в науковий дискурс академічні середовища наукових центрів провідних університетів світу?

У такий спосіб започатковуємо діалог між Україною і світовим Українством у пошуках шляхів модернізації України.

Довідаймося і зрозуміймо, як важливо відчути плече брата у цей надскладний для усіх нас час. Разом – сила!

Про найближчі зустрічі буде повідомлено на сайті МІОКу (www.miok.lviv.ua) та на сторінці Інституту Facebook (www.facebook.com/miok.official)