Ми раді повідомити, що завдяки роботі Української Асоціації в ПАР та підтримці Посольства України в Південно-Африканській Республіці опубліковано англомовну версію основних результатів дослідження «Українці Південно-Африканської Республіки: суспільство, ідентичність, майбутнє», яке провів колектив МІОКу у 2020 році спільно з Українською Асоціацією в ПАР.

У публікації розглянуто міграцію з України до Південно-Африканської Республіки, зокрема описано типовий портрет українського мігранта у ПАР, причини й особливості міграційного процесу, виклики та проблеми інтеграції українських мігрантів у ПАР, збереження ідентичності та її трансформації, процес утворення громад українців, підтримання зв’язків мігрантів з Україною, а також візію їхнього майбутнього й перспектив громади. Особливу увагу приділено проблемам і потребам українських мігрантів у ПАР, на основі яких сформульовано пропозиції та рекомендації для різних суб’єктів державного та недержавного секторів.

Завантажити англомовну версію результатів дослідження

Завантажити повну україномовну версію дослідження

Main results of the survey of Ukrainians in South Africa are available in English

We are pleased to inform that thanks to the work of the Ukrainian Association in South Africa and with the support of Embassy of Ukraine to the Republic of South Africa, an English version of the main results of the survey “Ukrainians of South Africa: Society, Identity, Future” was published. The survey was conducted in 2020 by the International Institute of Education, Culture and Diaspora Relations of Lviv Polytechnic National University in cooperation with the Ukrainian Association in South Africa.

The publication includes the historical explorations of the Ukrainian community in South Africa, migration from Ukraine to South Africa, causes and features of the migration process, a typical portrait of a Ukrainian migrant in South Africa, as well as challenges and problems of integration of Ukrainian migrants in South Africa. Particular attention is paid to the problems and needs of Ukrainian migrants in South Africa. The research also includes proposals and recommendations for various actors in the public and private sectors of Ukraine and South Africa.

Download the English version of the survey results

Download the full Ukrainian version of the survey