Наталія Мартинишин, провідна філологиня, магістерка.

Електронна скринька: martunuwun@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ


Список праць

1 Фразеологічний матеріал української мови в чужомовній аудиторії// Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Збірник наукових праць.- Львів, 2007.- Вип. 2.- С. 122-125.
2

Українське мовознавство у діаспорі// Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2008. – Вип. 11. – С. 130-140.