Науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”.

Магістр політології.

yuriy_m@outlook.com

ПУБЛІКАЦІЇ


Статті у фахових виданнях:

  1. Марусик Ю. В. Антиімміграційна позиція в контексті кризових тенденцій європейської політики / Ю. В. Марусик // Альманах Грані. – Дніпропетровськ, 2014 р. – № 12 (116). – С. 58-66.
  2. Марусик Ю. Мультикультуралістська політика та особливості її реалізації в Європі /Ю. Марусик //Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – Львів, 2015 р. – № 7. – С. 228-235.

Публікації в інших виданнях (у тому числі закордонних):

  1. Марусик Ю. В. Міграційна політика крізь призму глобалізаційних процесів / Ю. В. Марусик // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХVІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – С. 97 –99.
  2. Марусик Ю.В. Швейцарська антиімміграційна ініціатива правоконсервативної партії як нове явище в європейській політиці / Ю. В. Марусик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції», 25-27 вересня 2014 р. – Т2, Запоріжжя : ЗБІА, 2014. – С. 59-61.
  3. Марусик Ю. В. Эволюция роли международной миграции в европейской экономике и ее отражение в антииммиграционных настроениях/ Ю. В. Марусик // Украйна – България – Европейски Съюз: състояние и перспективи». Сборник доклади от международна научна конференция. Т. 2. Варна – Херсон : Издательство «Наука и икономика», 2014. – , С. 225-231.
  4. Марусик Ю. В. Значення міграційної політики для розвитку сучасних країн / Ю. В. Марусик // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку» Т. 3. – Луганськ : Глобус-Прінт, 2014. – С. 119-126.
  5. Марусик Ю. В. Мультикультуралізм як спосіб пристосування інтеграційної політики держави до глобалізацій них процесів / Ю. В. Марусик // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 10 грудня 2014 р. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – С. 105-107.