Візит працівників Бюро кар’єр Вищої школи державного управління (м. Бялисток, Польща) до Львова

На запрошення НУ «Львівська політехніка» та Міжнародного інституту освіти і культури з 9 по 13 січня 2008 року у Львові гостювали провідні фінансові партнери спільного проекту INTERREG IIIA/TACIS CBC, керівник Бюро кар’єр Вищої школи державного управління у м. Бялисток – Івона Заборовська та співробітник Бюро кар’єр Габріела Радульська.

Івона Заборовська та Габріела Радульська зустрілися із проректором з навчальної роботи та міжнародних зв’язків НУ «Львівська політехніка» п. Рашкевичем Ю. М., працівниками МІОК, відділу працевлаштування та зв’язків із виробництвом НУ «Львівська політехніка» та представниками ЗМІ. Результатом проведених зустрічей було підведення підсумків спільного проекту INTERREG IIIA/TACIS CBC та підписання угоди про майбутню співпрацю.

Крім цього, для гостей було сплановано цікаву культурну програму – відбулися екскурсії у Національний музей Львова, Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України, Личаківський цвинтар, гості також відвідали Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької – оперетту «Весела вдова».

Візит працівників Бюро кар’єр Вищої школи державного управління у м. Бялисток Івони Заборовської та Габріели Радульської безумовно, сприятиме створенню постійної та ефективної структури транскордонного співробітництва.


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
15-555 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 26
wsap-logo tel./fax. (085) 732 12 93 wew. 116
e-mail: kariera@wsap.man.bialystok.pl

 

Białystok, 16.01.2008r.

Szanowna Pani Dyrektor
Iryna Kluchkovska
Centrum Karier
Międzynarodowy Instytut Edukacji, Kultury i Kontaktów z Diasporą
Uniwersytetu Narodowego „Politechnik Lwowska”

Za nami jedno z ostatnich działań w realizacji projektu „Centrum Karier – pomostem do świata pracy”, jakim była wizyta ewaluacyjna w powstałym przy Międzynarodowym Instytucie Edukacji, Kultury i Kontaktów z Diasporą Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”. Mieliśmy niepowtarzalną okazję zapoznania się z pracą Centrum Karier. Jesteśmy pod pozytywnym wrażeniem aktywności jaką Centrum podejmuje na rzecz wspierania studentów i absolwentów Politechniki Lwowskiej przy poszukiwaniu zatrudnienia i pomocy w aktywnym wejściu na rynek pracy. Ważna w tym aspekcie jest również Państwa współpraca z Centrum Zatrudnienia, co z pewnością jest przykładem dobrego powiązania doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Pragniemy serdecznie podziękować za życzliwe przyjęcie, uprzejmość i opiekę jaką otoczyli nas pracownicy Centrum Karier w czasie wizyty we Lwowie w dniach 9-13 stycznia br., dzięki czemu zabraliśmy do Białegostoku wiele miłych wrażeń.

Mamy jednocześnie nadzieję, że nasza dalsza współpraca przyczyni się do rozwoju Centrum Karier Politechniki Lwowskiej i Biura Karier WSAP a tym samym do dalszej wymiany naszych wspólnych doświadczeń w aspekcie pomocy na rzecz studentów i absolwentów wchodzących na rynek pracy i owocnej współpracy przy realizacji kolejnych projektów realizowanych z funduszy unijnych.

Z wyrazami szacunku

Iwona Zaborowska
Kierownik Biura Karier i Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica w Białymstoku