Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» презентує навчальний комплекс з української мови як іноземної «КРОК-1» (автори Олеся Палінська, Оксана Туркевич, загальна редакція – Ірина Ключковська, кандидат педагогічних наук, доцент, директор МІОК).

Навчальне видання побачило світ завдяки фінансовій підтримці Благодійного фонду Fondation Vidrodgenia (засновник – Богдан Гаврилишин).

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою висловлює щиру подяку Фонду, зокрема Богданові Гаврилишину, за розуміння і допомогу у виданні навчального комплексу з української мови як іноземної «КРОК-1». Адже вивчення української мови – це не лише потужний фактор збереження національної ідентичності українця за кордоном, але й джерело пізнання України.

Досі в Україні не було системного підходу до вивчення української мови в іншомовній аудиторії, а навчальний комплекс «КРОК-1» започатковує серію навчально-методичного забезпечення для різних етапів навчання.

Особливою цінністю цього видання є те, що вперше в Україні опубліковано не окремий підручник, а цілісний комплекс для навчання української мови як іноземної.

Одномовний навчальний комплекс з української мови як іноземної укладений відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, зокрема «КРОК-1» призначений для вивчення української мови на елементарному та основному рівнях (А1-А2).

Навчальний комплекс складається із:

посібника (книги для студента), який містить тексти і діалоги на різноманітні теми, граматичну інформацію, вправи для закріплення лексичних і граматичних навичок, завдання для спілкування у групі, домашні завдання, граматичний довідник, у якому систематизовано й узагальнено матеріал, поданий протягом курсу, контрольні завдання для перевірки вмінь і навичок.

методичного посібника (книги для викладача), у якому викладено загальні принципи роботи з посібником для студента, а також поурочні методичні поради;

комплекту карток із вправами для закріплення вивченої лексики і граматики; на звороті карток – ключі й пояснення;

компактдиска із аудіофайлами (записами слів, текстів, діалогів, пісень) та електронними варіантами методичного посібника для викладача, міні‐словника до уроків, граматичного довідника у форматі PDF.

Навчальний комплекс був апробований у ряді українознавчих центрів, зокрема в університетах України, Німеччини, Польщі, Канади, Великої Британії.

Видання було презентоване на Міжнародній конференції «Львів для української мови у світі». Учасники конференції, фахівці із української мови як іноземної, дали високу оцінку виданню.

Колектив авторів МІОКу працює над створенням наступних навчальних посібників серії «КРОК» для вивчення української мови на рівні А2+ та В1, а також над іншим навчально-методичним забезпеченням з української мови як іноземної.