Освітня та українознавча діяльність МІОКу проходить у рамках освітнього проекту «Крок до України», який був започаткований у відповідь на нагальну потребу українознавчих осередків світу у сучасному, якісному навчально-методичному забезпеченні з української мови як іноземної.

Вивчення української мови як представниками української діаспори, так і іноземцями – один з основних напрямів діяльності багатьох українських осередків. І кожна українська школа діаспори тією чи іншою мірою зіштовхувалася з проблемою добору навчальних матеріалів, які би підходили власне для такої специфічної аудиторії, як люди, які прагнуть вивчити мову своїх предків, зберегти культуру і традиції далеко від історичної батьківщини. Тому важливою є розробка методичних матеріалів з української мови як іноземної, з лінгвокраїнознавства та інших суміжних дисциплін. Сприяти заповненню цих прогалин і покликаний проект «Крок до України».

Основні шляхи реалізації:

  • наукові дослідження викладання української мови як іноземної, а також функціонування української мови поза межами України;
  • тісна співпраця з українознавчими осередками України і світу;
  • створення підручників та посібників з української мови як іноземної (УМІ) та інших допоміжних навчальних матеріалів;
  • розробка програм та методичних рекомендацій з українознавчих курсів;
  • проведення мовних шкіл для інтенсивного вивчення української мови;
  • проведення конференції «Українська мова у світі» для фахівців з лінгводидактики та викладачів-практиків;
  • проведення круглих столів і навчально-методичних семінарів для викладачів української мови як іноземної.