Новини в категорії Проект “Очима культури”

Концепція

У січні 2012 року Міжнародний інститут освіти, культури і зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» започатковує спільний проект Інституту і доктора славістики Йоркського університету в Торонто (Канада) Марка Роберта Стеха «Очима культури».

Мета проекту:

• актуалізувати перед українською молоддю культурологічну й історичну тематику як фундаментальні основи формування національної ідентичності, національної свідомості і тотожності;
• залучити якнайширше коло української молоді до пізнання своєї культурної спадщини, своєї традиції, своїх коренів і на основі набутих знань віднайти своє особисте й національне «Я», утвердити індивідуальну самототожність, самосвідомість, відчути людську й національну гідність і гордість за приналежність до духовної і багатої цивілізаційної спадщини;
• відкрити українцям ім’я доктора Марка Роберта Стеха і познайомити їх з його проектом «Очима культури».

Завдання проекту:

• зорганізувати дискусійний клуб молоді «Очима культури»;
• налагодити системний діалог інтелектуальної молоді навколо цікавих культурних й історичних тем із залученням до дискусії знаних фахівців вітчизняної і світової культури;
• через дискусію наблизити погляди молоді різних регіонів України і українського зарубіжжя на українську культуру й історію;
• шляхом залучення молоді до пізнання своїх культурних традицій і духовних витоків сприяти формуванню її національної зрілості і людської гідності.

На сайті Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» www.miok.lviv.ua розміщені телесюжети д-ра Марка Роберта Стеха під загальною назвою «Очима культури». Кожен телесюжет тривалістю 7-10 хвилин у концентрованому викладі висвітлює ту чи іншу маловідому або й невідому тему української культури й історії. Сюжет містить певну інтригу, оригінальність погляду, закликає до дискусії і, що дуже важливо, скеровує до відповідних знакових джерел із зазначеної проблематики.

Учасники потенційної дискусії знайомляться із телесюжетами, визначаються із темою дискусії і подають свою заявку на дискусію, вказавши ім’я, прізвище, навчальний заклад, факультет, або місце праці та контактний телефон і електронну адресу (при її наявності). Свою заявку на дискусію слід подавати на електронну адресу МІОКу iiec@polynet.lviv.ua.

Заявлені дискутанти будуть запрошені на дискусію заздалегідь за поданими телефонами або електронною адресою.


Проект "Очима культури"

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «ОЧИМА КУЛЬТУРИ». № 4. ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА

Останнім часом, як плід довголітньої дослідницької праці професора Харківського педагогічного університету Леоніда Ушкалова, в Україні нарешті з’явилося перше повне академічне зібрання творів одного з найвидатніших …

Більше 0 Коментарів
Проект "Очима культури"

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «ОЧИМА КУЛЬТУРИ». № 3. ПРО ПОЕТА ВОЛОДИМИРА СВІДЗІНСЬКОГО

Видання у 2004 р. київським видавництвом «Критика» двотомника зібраних творів Володимира Свідзінського, — творів майже чудом збережених дочкою поета Мирославою, а згодом зразково впорядкованих літературознавцем …

Більше 0 Коментарів
Проект "Очима культури"

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «ОЧИМА КУЛЬТУРИ». № 2. ПРО «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»

2008 р. в київському видавництві «Обереги» з’явилася книжка «Коли і ким було написано «Слово о полку Ігоревім» колишнього професора Гарвардського університету та довголітнього директора Українського …

Більше 0 Коментарів
Проект "Очима культури"

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «ОЧИМА КУЛЬТУРИ». № 1. ДУМКИ ПРО УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ НА КАНАДСЬКОМУ ТБ

У березні 2011 р., із підтримкою екзекутивного продюсера канадської телемережі КОНТАКТ Юрія Клюфаса, я почав готувати нову серію україномовних телепередач «Очима культури». (В записах і …

Більше 0 Коментарів
UA-12959558-1