Ірина Ключковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою та Олеся Палінська, старший науковий співробітник Інституту, на запрошення Посольства України у Казахстані взяли участь у роботі круглого столу “Східна діаспора в контексті сучасних культурно-історичних і суспільно-політичних процесів у пострадянських країнах”, який відбувся в Астані 16-17 березня 2012 року. Цей захід, що був спільною ініціативою української дипломатичної установи, Міжрегіональної громадської організації “Наукове товариство україністів ім. Т.Г. Шевченка” (м. Уфа, Башкортостан) та Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”, відбувся в рамках перших міжнародних Шевченківських читань в Астані, присвячених 198-річчю з дня народження Великого Кобзаря.

Сприяння в організації круглого столу надали Євразійський національний університет ім. Л.Гумільова, у якому розташовано Український центр науки і культури. У засіданні взяли участь представники українських громадських організацій,  науковці з Російської Федерації, Казахстану та України, представники Посольства. Такий круглий стіл став безпрецедентним за всю 20-річну історію незалежної України та започаткував новий формат співробітництва між українськими громадами в пострадянських країнах. Враховуючи досвід Казахстану у налагодженні міжнаціонального діалогу, висловлено пропозиції щодо організації в Астані “діалогового майданчика” всієї східної української діаспори.

Модератором дискусії круглого столу був О. Дьомін, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Республіці Казахстан.

Було обговорено комплекс питань, пов’язаних з історією формування і становлення східної української діаспори, основними напрямами та проблемними питаннями її діяльності, а також перспективами розвитку закордонного українства на пострадянському просторі в контексті сучасних етнодемографічних процесів.

Під час засідання відзначено особливу роль східної діаспори як частини світового українства в розвитку дружніх відносин їхніх країн з Україною на тлі формування нових незалежних держав на пострадянському просторі.

Серед найважливіших підсумків засідання – визначення головних завдань східної української громади, а саме:

– забезпечення активної ролі української громади у процесах державної розбудови та формування сучасного суспільства в країнах проживання;
– відродження і збереження етнічної ідентичності;
– забезпечення в країні проживання позитивного ставлення з боку владних структур і громадськості до діяльності українських організацій;
– розгортання на базі українських організацій мережі аматорських / професійних культурно-освітніх центрів із залученням до навчання в них молоді українського походження.

Учасники засідання наголошували на необхідності прискорити прийняття в Україні “Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року” та створити спеціальний державний орган із питань роботи з діаспорою.

Серед пропозицій, що обговорені під час засідання, слід виокремити ініціативи щодо підготовки книги про сучасне життя українських громад на пострадянському просторі та проведення науковими закладами України соціологічних досліджень східної діаспори.

Зроблено висновок, що потужним фактором співпраці між українськими об’єднаннями на пострадянському просторі мають стати їхні спільні проекти з відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Ще одним знаковим заходом у рамках Шевченківських читань стало проведення в Українському центрі науки і культури семінару з методики вивчення та викладання української мови для закордонних українців під орудою І.Ключковської, директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків діаспорою НУ «Львівська політехніка». Для цього заходу було відведено другий день засідань. Під час семінару відбулась презентація підручника української мови як іноземної “Крок-1” та майстер-клас викладання української мови для вчителів українських шкіл Казахстану, який провела Олеся Палінська, старший науковий співробітник МІОКу. Кожен з учасників семінару отримав у подарунок комплект цих підручників.

Під час зустрічей також домовилися про активну участь фахівців Інституту у регулярному підвищенні кваліфікації викладачів українознавчих предметів в пострадянських країнах.

За дорученням Ректора Національного університету «Львівська політехніка», професора Ю. Я. Бобала, І. Ключковська провела серію переговорів з адміністрацією Євразійського Національного університету ім. Гумільова (ЄНУ, Астана, Казахстан) щодо налагодження співпраці між університетами, обговорила можливість запрошення  викладачів  Інституту геодезії, Інституту енергетики та систем керування, Інституту архітектури прочитати курс лекцій в ЄНУ та налагодити співпрацю на рівні кафедр, що в майбутньому дало б підстави для підписання Договору про співпрацю між університетами.

Зустрічі відбулися в рамках подій, які ініціювало Посольство України у Казахстані.

Прес-служба МІОК