28 березня 2018 р. Оксана П’ятковська, старший науковий співробітник МІОКу, взяла участь у міжнародній конференції «Ситуація української меншини та українських мігрантів у Польщі», яка відбулася у Варшаві (Польща) у приміщенні Бюро Речника громадянських прав Республіки Польща. Співорганізаторами заходу виступила ГО «Об’єднання українців у Польщі» (ОУП).

Участь Оксани П’ятковської у конференції створила хороші можливості для налагодження контактів з науковцями та експертами з Польщі для подальшої співпраці з Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», а також для обговорення та обміну думками щодо проблем української міграції у Польщі, адже на конференції було присутнє широке коло науковців, експертів, дипломатів, політиків, а також представників громадського сектору.

Ключовим елементом заходу стала презентація звіту ОУП, який можна назвати найбільшим аналітичним і правовим системним доробком на тему української меншини та міґрантів з України у Польщі під кутом зору їхнього функціонування в суспільстві, останньої хвилі зростання аґресії щодо цієї групи та випадків дискримінації. Документ містить дослідження у різних площинах: це і опис дискурсу щодо громадян Польщі української національності та міґрантів з України; і аналіз задокументованих і зголошених до відповідних органів фактів злочинів з ненависті й таких, що містять мову ненависті; і системного моніторинґу текстів в Інтернеті щодо ставлення до українців. Голова ОУП Петро Тима у вступній частині звіту пояснює, в яких умовах формувалася і перебувала українська меншина в Польщі з моменту Акції «Вісла», який зв’язок вона мала з Україною та її громадянами, а також як ці дві групи впливають одна на одну та взаємодіють у сучасних умовах.

«Нашою ціллю було задокументування і опис явищ щодо сприйняття української меншини та міґрантів з України. Йшлося про відображення ставлення до меншини і міґрантів різних груп польського суспільства, активних у громадській сфері, політиці та медіа. Другою ціллю була протидія будь-яким формам дискримінації на національному ґрунті щодо цих двох груп. Також у процесі реалізації проекту, як і у звіті, через наростання неґативних тенденцій (зріст якісний і кількісний) акцент був покладений на явища різного типу антиукраїнських дій, що виникають у Польщі», – наголосив Петро Тима.

Особливу увагу у звіті присвячено новому явищу в польському суспільстві, а саме – загроз для трудових міґрантів з України.

В рамках конференції було також обговорено проблематику права спільної пам’яті українсько-польської історії та політики підтримки ідентичності меншин у Польщі, правових проблем українських трудових мігрантів у Польщі та локальної політики інтеграції мігрантів.