23 квітня 2014 року у Львівській політехніці Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою презентував Міграційну наукову платформу.

Проект реалізовано за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Це – перший онлайн-ресурс, на якому зібрані всі ключові дослідження (більше 300 публікацій) зовнішньої української трудової міграції за останні 20 років.

Однією з актуальних цілей цього Проекту є створення єдиної міграційної дослідницької бази, яка акумулює найновіші міграційні дослідження і стане основою для подальшого налагодження системного зв’язку між міграціологами, урядовцями та журналістами, які впливають на формування суспільних міграційних дискурсів та міграційної політики України. Створення такої бази даних сприятиме також якісному, фаховому інформуванню профільних інституцій, органів влади України та ЄС, відповідальних за прийняття рішень у сфері міграційної політики.

Відкрила презентацію Лілія Жук, заступник начальника Науково-дослідної частини НУ «Львівська політехніка», яка зазначила, що розвиток наукової складової є одним з пріоритетних напрямів роботи Політехніки, тому реалізація цього Проекту є надзвичайно важливою для університету: «Щороку ми реалізовуємо багато дослідницьких проектів за фінансової підтримки міжнародних фондів з більш, як 100 країн світу. Партнерами цих проектів є ВНЗ з цілої України, тому ми раді розвивати цю співпрацю й надалі». Крім того, Лілія Жук наголосила на актуальності тематики Міграційної наукової платформи, оскільки Україна займає перші місця у рейтингах країн-донорів міжнародних мігрантів серед країн Центрально-Східної Європи, а також стоїть перед серйозними загрозами неврегульованої інтелектуальної міграції.

«Цей онлайн-ресурс є відкритою системою, яку ми вибудовуємо. Слушне зауваження чи пропозиція можуть стати тією точкою біфуркації, яка здатна змінити і вплинути на зміст та структуру того, чим ми будемо займатися в рамках цього Проекту. Тому для нас є важлива кожна думка і міркування учасників», – заохотила до жвавої дискусії модератор презентації, директор МІОК Ірина Ключковська. Адже, як зазначила п. Ключковська, питання міграції – це мультиаспектне питання, яке вимагає спільної роботи фахівців з різних галузей.

Учасники Презентації мали можливість через скайп-зв’язок поспілкуватися з Дмитром Шульгою, директором Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження». Пан Шульга зауважив, що Фонд «Відродження» підтримав цей проект, оскільки переконаний, що Міграційна платформа дасть можливість вивести дискурс міграції на якісно новий, вищий рівень, призведе до активнішої консолідації зусиль міграціологів у дослідженні феномену міграції, поставить міграційну політику та рівень обговорення питань міграції на вищий щабель. Крім того, пан Шульга наголосив, що «Цей ресурс житиме тоді, коли він буде активно використовуватися, до нього будуть долучатися фахівці не лише з України, але й з-за кордону, і таким чином будуть розвивати саме наукове середовище – удосконалювати інфраструктуру міграційних досліджень».

Академічну спільноту Львівської політехніки на Презентації представляли Ярина Турчин, д.політ.н., проф., директор ІГСН, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин НУ «Львівська політехніка», Василь Гулай, д.політ.н., доц., в.о. завідувача кафедри міжнародної інформації НУ «Львівська політехніка», Лариса Климанська к.філос.н., доц., завідувач кафедри соціології та соціальної роботи НУ «Львівська політехніка», а також студенти та аспіранти університету. До обговорення долучилися фахівці з питань міграції з Інституту регіональних досліджень НАН України, Інституту народознавства НАН України, Львівського національного університету ім. І. Франка, Львівського інституту економіки та туризму.

Про важливість Проекту говорив Григорій Селещук, Голова Комісії УГКЦ у справах мігрантів: «Стратегічна мета проекту полягає у докорінній зміні місця міграції, а також в усвідомленні цього місця у житті України, її суспільному та економічному розвитку. У перспективі Платформа могла б стати осердям для великих дослідницьких проектів, зокрема й на корпоративній основі. До цієї Платформи могли б долучатися різні інститути, для них відкрилася б можливість скоординовувати, розподіляти тематичні напрями досліджень між собою, а результати досліджень, відповідно, корелювали б один з одним, дозволяли б побудувати об’єктивну картину того, яким чином потрібно розвивати міграційну політику в Україні».

Для Ігоря Маркова, керівника Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України, новостворена Платформа – «appointment» – українська позиція в океані глобальних міграційних відносин та досліджень, яка, з поміж усього іншого, повинна стати українським тезаурусом в науковій міграціології. «Сучасні міграції досліджуються в основному через спільноти, які мають глобальний вигляд (горизонтальні комунікації вчених, дослідників, міграціологів та експертів зі справ міграції). Без українського позначення у цьому науковому світі не можливо розвиватися, вбираючи у себе наукові досягнення, інтелектуальні вартості цього світу, зокрема у дослідженні міграції», – переконаний директор лабораторії соціальних досліджень у м. Львові.

Окрім міркувань партнерів проекту, важливою була думка експерта Уляни Садової, д.е.н., проф., завідувача відділу Інституту регіональних досліджень НАН України. «Трансакційні витрати, з якими стикаються наші мігранти, коли перетинають кордон, зникають завдяки таким Проектам. Презентована Платформа потрібна для того, щоб єднати їхні потреби з нашими можливостями», – зауважила вона. Уляна Садова закцентувала увагу на розвитку подальшої співпраці, а також на першочергових завданнях, які повинні стояти сьогодні на порядку денному. Це, з-поміж інших, новий перепис населення, що може стати новим витком міграційної тематики. Крім того, пані Садова висловила ідею відкриття спеціальних кафедр в українських ВНЗ: «Дуже добре, якби факультет міграціології з’явився саме у Львівській політехніці».

Учасники презентації із зацікавленням сприйняли інформацію Світлани Одинець, координатора Проекту, м.н.с. відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України про те, кому і для чого потрібна Міграційна платформа, як структурований ресурс та яким чином він працює. Пані Світлана окреслила основну суть Проекту, яка зводиться до створення он-лайн бази основних наукових досліджень з питань української трудової міграції, формування «перехресних стежок» міграціологів, урядовців та експертів, а також «перезавантаження» міграційних публічних дискурсів – творення нової міграційної політики. Відповідно, цільовою аудиторією Платформи координатор назвала не лише академічний сектор, але й громадський (урядовці, активісти, експерти) та публічний (засоби масової інформації) сектори, а векторами впливу: інституціоналізація дослідницького поля, розширення горизонтальних соціальних мереж науковців та підвищення ефективності прийняття урядових рішень.

Науковий співробітник МІОКу, зареєстрований дослідник Платформи Оксана П’ятковська, звернула увагу присутніх на важливу роль цього ресурсу як засобу вдосконалення українських дослідників у написанні наукових праць: «Представляючи закордонні публікації, ми хотіли задати певну планку для наших науковців, поставити для них певний рівень, для того, щоб вони могли стати конкурентоспроможними фахівцями на глобальному науковому рівні міграціології».

Насамкінець, Ірина Ключковська висловила сподівання, що Платформа стане не лише доброю джерельною базою для фахівців, які займаються питаннями міграції, але й майданчиком для спілкування науковців. Водночас, пані Ключковська анонсувала проведення МІОКом Міжнародної конференції «Brain Drain – Brain Gain: світовий контекст та українські реалії», яка покликана поставити на обговорення одну з найбільш актуальних проблем сучасної міграціології – відтік інтелекту та механізми отримання переваг від цього феномену в сучасних умовах глобалізації.

Додамо, що презентація відбулася у рамках Проекту «Дослідницький міграційний профіль як платформа трансформації міграційних медіа-дискурсів і зміни міграційної політики України».

Партнерами проекту є:
•    ГО «Назустріч»
•    Лабораторія соціальних досліджень у Львові
•    Громадська ініціатива «Європа без бар’єрів».

Презентація Міграційної платформи