Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» проводить
І Міжнародну науково-практичну конференцію «Brain Drain – Brain Gain: світовий контекст та українські реалії»
(8 жовтня 2014 р.)

Завантажити Інформаційні повідомлення (PDF)

Останній термін подачі заявок: 20 вересня 2014 р.

В умовах поглиблення глобалізаційних процесів трудова міграція починає відігравати усе більш важливе значення, а постійне зростання її темпів змушує світову спільноту шукати нових шляхів регулювання.

Основною рисою сучасних міграційних процесів є зростання частки кваліфікованих мігрантів. Питання управління міграцією кваліфікованих трудових ресурсів було ключовим, зокрема, на ІІ Глобальному Форумі з питань Міграції та Розвитку (2013 р.).

Україна, яка уже сьогодні займає 5-те місце у світі за кількістю емігрантів, є потенційною країною-донором кваліфікованих фахівців. Перенасичення вітчизняного ринку праці кваліфікованими спеціалістами, зниження темпів інноваційного розвитку держави, погіршення соціально-економічних умов, невідповідність рівня заробітної плати до очікуваних стандартів та відсутність належних можливостей для професійної самореалізації молодих спеціалістів – основні чинники активізації кваліфікованої еміграції з України.

Зважаючи на зростання міграційних процесів у світі загалом та Україні зокрема, перспективи спрощення візового режиму між Україною і країнами ЄС та наявність попиту на кваліфіковану робочу силу в цих країнах, питання розробки відповідних механізмів регулювання цього явища є надзвичайно актуальними. Сьогодні постає проблема не лише оптимізації міграційних процесів, але й створення необхідних умов для отримання переваг від участі в них.

Таким чином, метою проведення конференції є розробка рекомендацій щодо формування необхідних важелів державної політики для отримання здобутків від кваліфікованої міграції – перетворення «Brain Drain» на «Brain Gain».

Міжнародний інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» впродовж останніх 10 років активно займається дослідженням та аналізом проблем міжнародної міграції, виносить їх на обговорення серед широкого кола учасників на рівні Міжнародних Конгресів «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті», численних конференцій та круглих столів. Рекомендації, розроблені МІОКом, використовувалися на Парламентських слуханнях з питань трудової міграції, для розробки Регіональної програми співробітництва із закордонними українцями та трудовими мігрантами.

Запрошуємо усіх до участі!

Детальніша інформація про конференцію та форма заявки в інформаційному повідомленні (під малюнком).