Галина Темник, наукова співробітниця, магістерка філології.

Електронна скринька: galysja10@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ


Список праць

1 Українське мовознавство у діаспорі// Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2008. – Вип. 11. – С. 130-140.
2 Умови розрізнення стверджувальних речень та стверджень в аспекті функціонально-семантичного поля//Український вимір: Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: погляд із XXI століття”. – Вип. 3(8). – Ніжин, 2010. – С. 85-88.