Дорогі українці, наші брати і сестри,до кожного з вас звертаємося у цей страшний час. Будьте нашим голосом у світі!Стукайте у всі двері – від парламентів і урядів до сусідів, які поруч і можуть підтримати у спільних акціях протесту! Вимагайте жорстких санкцій! Вимагайте допомоги! Світ не має права на помилку. Вісім років ми були щитом для Європи! Вісім років ми хоронили наших синів і дочок. Час діяти!Ми вистоїмо. Нам треба лише всім разом зрозуміти, що перемогу здобуває не лише українська армія. Перемогу здобуває кожен із нас. КОЖЕН, де б він не був.І ми переможемо, ми сильні, ми не панікуємо! З нами правда, Бог і Україна!!!!Слава Україні!

MIOK’s appeal to the Ukrainian world community.

Dear Ukrainians, our brothers and sisters,We are addressing each of you at this terrible time. Be our voice in the world!Knock on all the doors – from parliaments and governments to your nearby neighbors – who can support us in common protests! Demand tough sanctions! Ask for help! The world has no right to make mistakes. We have been a shield for Europe for eight years! We have been burying our sons and daughters for eight years. It’s time to act now!We will stand. All of us just need to understand that not only the Ukrainian army wins. Each of us wins. EVERYONE, wherever he is.And we will win, we are strong, we do not panic! The truth is on our side!God and Ukraine!!!!Glory to Ukraine!