Науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”.

Магістр політології.

yuriy_m(at)outlook.com

Вибрані публікації


Соціальні дослідження (на сайті МІОКу)

Статті у фахових виданнях:

  1. Марусик Ю. В. Антиімміграційна позиція в контексті кризових тенденцій європейської політики / Ю. В. Марусик // Альманах Грані. – Дніпропетровськ, 2014 р. – № 12 (116). – С. 58-66.
  2. Марусик Ю. Мультикультуралістська політика та особливості її реалізації в Європі /Ю. Марусик //Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – Львів, 2015 р. – № 7. – С. 228-235.
  3. Марусик Ю. Інструменти обмеження перетину кордонів за умов європейської міграційної кризи / Юрій Марусик // Гуманітарні візіїї. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 4. — № 2. — С. 14–19.
  4. Марусик, Юрій Васильович. Інституціалізація активізму українських мігрантів у країнах Європейського Союзу / Юрій Васильович Марусик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Питання політології.– 2020.– Вип. 37.– С. 124-132.
  5. Марусик Ю. В. Зовнішня міграція молоді як елемент соціальнополітичних трансформацій в Україні (за результатами дослідження НУ “Львівська політехніка” та КПІ імІгоря Сікорського) [Електронний ресурс] / Ю. В. Марусик // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 139(2). – С. 132-137.
  6. Марусик Ю. В. Роль громадського активізму у процесі інтеграції українських мігрантів країн Євросоюзу (за результатами дослідження “молодіжний громадський активізм українських мігрантів у країнах ЄС”) [Електронний ресурс] / Ю. В. Марусик // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Вип. 151(1). – С. 85-90.

Публікації в інших виданнях:

  1. Марусик Ю. В. Міграційна політика крізь призму глобалізаційних процесів / Ю. В. Марусик // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХVІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – С. 97 –99.
  2. Марусик Ю.В. Швейцарська антиімміграційна ініціатива правоконсервативної партії як нове явище в європейській політиці / Ю. В. Марусик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції», 25-27 вересня 2014 р. – Т2, Запоріжжя : ЗБІА, 2014. – С. 59-61.
  3. Марусик Ю. В. Мультикультуралізм як спосіб пристосування інтеграційної політики держави до глобалізаційних процесів / Ю. В. Марусик // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 10 грудня 2014 р. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – С. 105-107.