Автори: Ірина Ключковська, Оксана Горда, Оксана Трумко, Наталія Мартинишин, Ольга Руснак і Галина Темник.

Видавець: «Колір ПРО», 2020

ISBN: 978-966-2501-67-4 (Ч. І)

ISBN: 978-966-2501-76-6 (Ч. ІІ)

Комплектація: підручник для студента (учня) у двох частинах

_________________________________________________________________________________________

Підручник призначений для читання та розвитку мовленнєвої діяльності з української мови як іноземної на рівнях  В2–С1.

Видання складається із двох частин. Перша з них включає п’ять модулів, кожен з яких розкриває інформацію про одне з великих міст України: Київ, Львів, Луцьк, Чернігів і Полтаву, друга – сім, які розповідають про Канів, Харків, Донецьк, Крим, Чернівці, Кам’янець-Подільський і Ужгород.

Структура модулів: п’ять розділів, що включають текст про місто, пов’язану з ним легенду, текст про знакову постать, яка має відношення до цього міста, текст про подію, що там відбувається, і уривок з художнього твору, який певною мірою стосується міста.

До кожного тексту подано словник, дотекстові завдання, спрямовані полегшити вивчення нової лексики та акцентувати увагу на деяких лексико-граматичних явищах, і післятекстові завдання на розуміння прочитаного й розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення. Серед них багато неординарних завдань, які спонукатимуть студентів чи учнів до інтерактивної діяльності на занятті.

Частину завдань автори продумали та сформулювали так, щоб студент, який вивчає українську як іноземну та розширює свій світогляд про Україну, водночас міг використовувати і власний життєвий досвід та знання про історію та культуру свого народу.

У виданні враховано й принцип наочності. Підручник є добре ілюстрованим (подано багато світлин, рисунків, схеми, карти та ін.) і містить покликання на інтернет-джерела, що має зацікавити його користувачів і полегшити процес семантизації та запам’ятовування нової лексики.

Підручник рекомендований як для навчання в авдиторії з викладачем, так і для самостійної роботи.