На запрошення Національної академії педагогічних наук та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Ірина Ключковська, директорка МІОКу, взяла участь та виступила з ключовою доповіддю на вебінарі «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства». Захід був присвячений Міжнародному дню рідної мови.

Учасниками вебінару були науковці, громадські діячі, викладачі університетів та закладів фахової передвищої і вищої освіти, аспіранти, докторанти, викладачі й  методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, учителі загальноосвітніх шкіл і дошкільних закладів.

Для вебінару було обрано таку тематику:     

  1. Україномовна освіта як пріоритет національного поступу в умовах воєнного і повоєнного часу.
  2. Проблеми розвитку багатомовної і рідномовної освіти в сучасному українському суспільстві – авторитетна думка.
  3. Європейські тенденції багатомовної освіти.
  4. Досвід багатомовного і рідномовного навчання у закладах фахової передвищої і вищої педагогічної освіти. 
  5. Утвердження традицій рідномовної освіти в умовах закладів середньої освіти.

Представляючи на заході Львівську політехніку та Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, Ірина Ключковська виголосила доповідь на тему «Українська мова за кордоном: status guo в умовах війни і перспективи».

Ключові доповіді на заході представили також Гриценко Павло — доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України, Ничкало Нелля — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України,  Гальченко Сергій — заступник директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, Георгій Філіпчук — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України та інші.