Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» розвиває співпрацю з Відділом змісту і технологій педагогічної освіти, з відділом теорії і практики педагогічної освіти та з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 14 березня 2023 року Ірина Ключковська та Оксана Горда виступили з ключовою доповіддю «Український освітній всесвіт: аналіз сучасного стану українознавчих суботніх і недільних шкіл за кордоном» на вебінарі «Педагогічна освіта в умовах воєнного і повоєнного часу: виклики і перспективи».

Академік Ничкало Неля Григорівна дала високу оцінку МІОКу і відзначила якість дослідження, яке представили співробітники Інституту. Пані Ничкало високо оцінила також діяльність ректора Львівської політехніки Юрія Ярославовича Бобала та інноваційні проєкти Університету. Проблематика вебінару: 1. Якість підготовки сучасного вчителя: досвід та сучасні виклики. 2. Інновації у підготовці майбутніх педагогів на бакалаврському, магістерському, докторському освітніх рівнях. 3. Реалізація Плану відновлення України у повоєнний період у контексті якісних змін у сфері педагогічної освіти.