На пленарному засіданні науково-практичної конференції «Розвиток педагогічної науки і практики в умовах воєнного і повоєнного часу» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України з ключовою доповіддю «Освітні проєкти МІОКу в умовах нових викликів» виступила директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» Ірина Ключковська.

У своєму виступі Ірина Ключковська представила освітній напрям  Інституту, спрямований на підтримку української освіти за кордоном, як один із пріоритетів реалізації стратегії МІОКу. Зокрема зосередила увагу на освітньому проєкті «Крок до України», на питанні підтримки українознавчих освітніх центрів у світі та створенні освітніх ресурсів для українських навчальних закладів за кордоном, представила навчально-методичні матеріали, розроблені працівниками Інституту, та інноваційні проєкти.

На пленарному засіданні було заслухано також виступ Лариси Лук’янової, докторки педагогічних наук, професорки, члена-кореспондента НАПН України, директорки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, яка представила доповідь «Педагогічна наука: розвиток міжнародної співпраці в умовах воєнного часу». Зацікавлення в учасників викликала доповідь Богдана Буяка, доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, «Модель сучасного педагогічного університету на прикладі розбудови екосистеми Smart-TNPU, або що буде, коли з розумом об’єднати освіту, науку та технології».

Участь у заходах Національної академії педагогічних наук України – це кроки до глибшої співпраці і взаємодії, а в майбутньому – до спільних наукових досліджень.