Автор: Олеся Палінська
Видавець: «Дон Боско», 2014
ISBN: 978-966-2090-24-6
Комплектація: навчальний посібник для студента, диск, робочий зошит.

Навчальний посібник «КРОК-2» – продовження навчального комплексу «КРОК». Посібник призначений для всіх, хто вивчає українську мову як іноземну на рівні В1.

Курс розділено на 10 модулів за тематичним принципом. Теми продовжують вивчене на початковому рівні (навчальний посібник «КРОК-1»), поглиблюючи матеріал, даючи можливість студентам не тільки вивчити лексику і граматику, але й пізнавати життя сучасної України, актуальні суспільні питання, культуру, побут.

Матеріал навчального посібника укладено таким чином, що в кожному модулі студенти мають змогу вдосконалювати свої навички в усіх чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні й писанні. Для читання є короткі оригінальні або адаптовані тексти, взяті переважно із засобів масової інформації, які знайомлять студентів з лексикою в її реальному функціонуванні. Навички писання студент може відпрацювати, виконуючи письмові вправи. Слухаючи записи текстів і діалогів, можна адаптуватися до сприйняття різних типів вимов. А дискусії в малих групах чи парах, присвячені актуальним для студентів темам, допоможуть подолати мовний бар’єр, вдосконалити навички говоріння. Комбінуючи таким чином різні типи завдань, можна швидко й ефективно досягнути вдосконалення комунікативних навичок студентів.

ЗАВАНТАЖИТИ КРОК 2 (ЗМІСТ) krok2.pdf (40 Kb)