7 квітня 2015 року в Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» відбувся науковий семінар на тему «Українці Аргентини». Співорганізатором заходу виступив Інститут народознавства НАН України.

Цей семінар став логічним продовженням співпраці, започаткованої між МІОКом і Українським культурним товариством «Просвіта» в Аргентинській республіці.

Директор МІОКу Ірина Ключковська, відкриваючи семінар, підкреслила, що налагодження комунікації між державою і діаспорою нарешті стає пріоритетним завданням для державних структур. Тому важливо вивчати життя українців за кордоном, особливості кожної громади, щоб ефективно будувати діалог з ними.

Оксана Сапеляк, старший науковий співробітник відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України, у своїй доповіді «Збереження українських традицій у середовищі аргентинців українського походження» розповіла про історію українських поселень в Аргентині, особливості побуту та матеріальної культури українців. Особливий інтерес викликала розповідь про самоорганізацію українців, побудову ними суспільного життя в нових складних життєвих умовах.

Доповідь «Українська мова в Аргентині – збереження традицій і виклики часу» Олесі Палінської, старшого наукового співробітника МІОКу, була присвячена питанням функціонування української мови в середовищі аргентинської діаспори. Зокрема, йшлося про основні тенденції у функціонуванні мови: використання законсервованої галицької мова 30-х років, інтерференцію з іспанською («украньйоль»), обмеження сфер використання української мови, а також асиміляційні процеси. На прикладі мови українських часописів і календарів Аргентини було простежено зміни у мовній практиці українців Аргентини.

Доповіді спричинили жваву дискусію, у якій взяли участь як співробітники МІОКу, так і гості. Інформація про діяльність українських громадських організацій в Аргентині, проблеми збереження національної ідентичності, зокрема шляхом вивчення української мови, викликала зацікавлення учасників семінару. Адже допомога українознавчим центрам за кордоном і розробка навчально-методичного забезпечення – один з пріоритетних напрямів роботи МІОКу.

Зустріч науковців різних спеціальностей – добра нагода побачити звичні проблеми під новим кутом зору, додатковий стимул для наукової та методичної роботи. Такі семінари, сподіваємось, стануть традиційними у МІОКу.