Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
НУ «Львівська політехніка» на партнерських засадах взяв участь у
Проекті підтримки транснаціонального батьківства та соціально-економічної реінтеграції репатріантів
Всеукраїнського благодійного фонду «Запорука»

Завантажити: результати соціологічного дослідження

Завдання Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» в межах реалізації зазначеного проекту полягає в організації та проведенні соціологічного дослідження наступних категорій осіб:
1. Членів родин мігрантів, які працюють в Італії, зокрема їх дітей
2. Італійських трудових реемігрантів (українців, які повернулися з роботи з Італії)
3. Потенційних трудових мігрантів

Мета дослідження:
• виявлення проблем та потреб членів родин трудових мігрантів, а також реемігрантів,
• аналіз особливостей, сучасних тенденцій та наслідків трудової міграції українців до Італії;
• дослідження міграційних настроїв мешканців м. Львова, виявлення їх мотивів та передумов.

Форма роботи: анкетування, робота у фокус-групах, глибинні інтерв’ю.

Результат: розробка рекомендацій щодо
• методів та форм надання допомоги зазначеним категоріям осіб
• ефективних способів регулювання зовнішньої трудової міграції українців.

Результати дослідження були презентовані на ІІІ Міжнародному конгресі «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє» та увійдуть до Ухвали Конгресу.

координатор Оксана П’ятковська