7 квітня 2016 р. МІОК спільно з кафедрою політології та міжнародних відносин ІГСН Львівської політехніки та Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові провели науковий семінар на тему «Пріоритети транскордонного співробітництва між Україною та ЄС в умовах лібералізації візового режиму та міграційної кризи».

Серед завдань, які поставили перед собою організатори семінару, були:
• окреслення сучасного стану та перспектив розвитку транскордонного співробітництва між Україною та ЄС в умовах візової лібералізації;
• виявлення специфіки міграційного обміну між Україною та ЄС в контексті міграційної кризи;
• визначення пріоритетних напрямів розвитку транскордонного співробітни¬цтва в сучасних умовах.

Із вступним словом до учасників семінару звернулася народний депутат України голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Оксана Юринець. У своєму виступі народний депутат підкреслила актуальність проведення цього заходу, особливо після результатів референдуму в Нідерландах щодо Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, який засвідчив, що Європа не готова до розширення східних кордонів. Саме тому транскордонна співпраця є важливим інструментом реалізації євроінтеграційних прагнень України. Також Оксана Юринець задекларувала проведення парламентських слухань з питань транскордонного співробітництва, що відбудуться 8 червня цього року, та наголосила на важливості роботи науковців, напрацювання яких завжди є хорошим підґрунтям для прийняття законодавчих рішень.

Тетяна Шепіленко, директор департаменту міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації, вітаючи учасників семінару, зазначила, що питання розвитку транскордонного співробітництва для Львівського регіону є особливо важливим та коротко охарактеризувала роботу обласної державної адміністрації в реалізації напрямів такої співпраці.

Від імені організаторів заходу учасників привітала Ірина Ключковська, директор МІОКу, і наголосила, що солідарні дії парламенту та науковців, які займаються цією проблематикою, дозволять напрацювати відповідну законодавчу базу, яка дасть можливість ефективно реалізовувати транскордонне співробітництво на практиці. Ірина Ключковська також підкреслила, що значення наукового семінару полягає у тому, щоб виробити консолідовану думку серед науковців різних сфер, яка буде представлена на парламентських слуханнях з питань транскордонної співпраці.

Віктор Борщевський, д. е. н., головний науковий співробітник РФ НІСД у м. Львові, висвітлюючи механізми поширення транскордонної конвергенції між Україною та ЄС, наголосив на тому, що розвиток їхніх інфраструктурних складових залежить насамперед від проблеми децентралізації влади. Натомість процеси візової лібералізації та міграційної кризи в ЄС будуть мати ряд як позитивних, так і негативних впливів на перспективи транскордонної конвергенції.

Завантажити презентацію

Валентина Засадко, к. е. н., старший науковий співробітник РФ НІСД у м. Львові, виступила з доповіддю на тему «Сучасне транскордонне співробітництво України та ЄС: Quo Vadis?», у якій представила інше бачення транскордонної співпраці – не програмної, а реальної, яка відбувається як відповідь на економічні виклики, що існують в Україні.

Завантажити презентацію

Галина Луцишин, д. пол. н., доц., завідувач кафедри політології та міжнародних відносин ІГСН, розглянула політико-етнічний аспект транскордонного співробітництва і охарактеризувала особливості впливу міжнаціональних відносин на його розвиток.

Огляд транскордонної мобільності українців до Польщі, зокрема її тенденції та перспективи розвитку, представив Юрій Марусик, молодший науковий співробітник МІОКу.

Завантажити презентацію

Після виголошених доповідей відбулася активна дискусія, до якої долучилися науковці Інституту регіональних досліджень НАН України, викладачі ЛНУ ім. І. Франка, Національного університету «Львівська політехніка» та інші учасники.

На завершення роботи семінару модератор Оксана П’ятковська, науковий співробітник МІОК, зазначила, що зацікавлення заходом, дискусії та рівень доповідей засвідчують великий інтерес до обраної тематики, її важливість для формування законодавчої бази з питань транскордонного співробітництва та її імплементації на усіх рівнях державної влади.

Завантажити програму семінару