“Древко, котре проростає”

DIASPORA

Емблема Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою відображає собою гасло: «Древко, котре проростає». Древком називають держак до списа та полотнища прапора, речей «священних» для лицарів. В образі «Древка, котре проростає» закладено ідею поступу в сучасному світі не силою матеріальної зброї, а духовною силою Слова, що споконвіку на устах і в серці українців, є виразником знань, культурного, духовного надбання нації. Древко на емблемі проростає, вбирає у себе славу і благодать рідної землі, наповняється її упертою монотонністю і відвертим багатоголоссям, співчутливою ехоподібністю (Руна вчувається нам як «Божа мова» за Т.Шевченком), всепрощаючою мовчазною мудрістю, рахманною журливістю (В.Стус), втаємниченою мрійливістю. Автором свідомо застосована двостороння спрямованість «Древка, котре проростає», яка виражає активність росту Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою в «коріння» – етнічні джерела і «крону» — майбутні творчі паростки, а за атланта, що надає благодатний ґрунт Древку для вкорінення, служить місто Львів, персоніфіковане у стилізованій лев’ячій голові кронштейну.

Фігура «Древко» розташована попереду фасаду головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка» і вказує на приналежність нашого Інституту до мережної структури університету, який складається з багатьох Інститутів. Абревіатура Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою МІОК – це графічно розроблений текст у емблемі. Букви М (міжнародний) та К (культура) скомпоновано у колі букви О (освіта). Буква І – (інститут) метафорично представлена у самому Древку.

Фігура «Древко» має троїсту структуру. Троїстість Древка стверджує: ми не одні у своїх прагненнях і діях, за нами «чоло» і молодь, дотримання власної позиції, етико-моральних настанов, чітке окреслення планів на майбутнє, віру в свої сили та самодисципліну.

Поняття Древко у нашому світогляді це не тільки держак до спису і полотнища стягу, а це ще пестлива, лагідна назва Древа. Образ Древа в українців відображає розуміння структури Світу, способу його тривання, є центром, куди сходяться люди, порогом переходу і якісного переображення людини і навіть її персоніфікацію в дерево: «водити куста», «водити тополю». Феномен пізнання українцями світоустрою як деревовидної структури виражається такими поняттями: Небесне дерево (Чумацький шлях), Світове дерево, Райське дерево, Чудесне Дерево, Диво-Дерево, Пісенне Дерево, Щасливе Дерево, Шлюбне Дерево, Цар-Дерево, Дерево Спасіння, Мислене Дерево, Хресне Дерево, Дерево Роду, Весільне Дерево, Великоднє Дерево. Треба наголосити, що деревовидна структура передбачає динаміку переходу елементів-гілля (кількісно-якісних ознак) з різних ієрархічних рівнів відносно головного кореня-стовбура. Тобто, принцип ієрархії в деревовидній структурі динамічний і з нижчого рівня можна попасти на вищий ієрархічний рівень. Така деревовидна структура розуміння світу вказує на певну ментальну рису нашого народу, як право людини на свободу у поступі, думці, творчості, що також є головною тезою нашого закладу.

Ця ідея perpetuum mobile: «Древко, котре проростає», спонукає і задає нам темп Вічного поступу в природі і оновлення, вказує на те, що Інститут зорієнтований, насамперед на українську молодь, на ті пагони, що пробиваються до сонця у світі. Ідея проростання в емблемі стверджує наш великий потенціал, потуги до життя, співтворчості, проростання нашого коріння на тих полях, де потребують і прагнуть розуміння, товариства, співпраці, взаємодопомоги!

Концепцію розробила кандидат архітектури Крамарчук Христина