Діяльність МІОКу в контексті міграційного напряму здійснюється у рамках проекту «Назустріч новій хвилі». Ключовим моментом цього проекту є рух української держави і представників нової хвилі еміграції (трудових мігрантів) назустріч один одному. З одного боку, існує держава зі своїми завданнями визначення стратегічних підходів, які закладаються в основу державної політики, спрямованої на регулювання трудової міграції українців за кордон; створення економічних та правових умов для реалізації їх конституційного права на територіальну зміну місця праці та проживання, у тому числі і виїзд на роботу за кордон; пом’якшення впливу глобалізаційних процесів, якими охоплені всі країни світу, на ринок праці України; соціальний захист українських трудових мігрантів за межами Батьківщини; усунення загрози безпеки України в різних сферах внаслідок втрати людського потенціалу держави. З іншого боку, українські емігранти за кордоном, які поступово інтегруються в чужоземне середовище, перетворюються на новий потенціал з новими можливостями працювати на благо своєї Батьківщини. Таким чином, держава Україна і українські емігранти сьогодні – це два зустрічні потоки інтелекту, творчої думки, енергії, які додаються, підсилюють, живлять один одного і творять єдиний організм (хоча і в різних територіальних площинах) – державу Україну.

Основні шляхи реалізації міграційного напряму МІОКу:

  • участь у парламентських та комітетські слуханнях з питань трудової міграції, розробці законопроектів, регіональних та державних програм співпраці з трудовими мігрантами;
  • проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, ухвали яких є базою для розвитку міграційної політики України;
  • здійснення наукових досліджень та проведення науково-методичних семінарів з питань міграційних процесів, їх причин та наслідків, а також ефективності міграційної політики в сучасних умовах міграційної активності населення України;
  • тісна співпраця (наші візити та гості МІОКу) з державними та недержавними структурами, міжнародними організаціями, а також науково-дослідними інституціями в Україна та за кордоном, які дотичні до питань міграції;
  • реалізація окремих проектів, конкурсів, приcвячених проблемам трудової міграції, а також презентацій діяльності громадських організацій українських трудових мігрантів, державних та міжнародних установ.