Працівники МІОК займаються науковою роботою в рамках зареєстрованого наукового напряму інституту «Діаспора та міграційні процеси в українському та світовому вимірах: політологічний, економічний, освітній, культурологічний аспект». Науково-дослідна робота проводилася у межах таких зареєстрованих НДР:

1.    2008 – 2011 рр. «Українська діаспора: освітній, культурологічний і політологічний аспекти» (номер державної реєстрації 0108U006639)
заключний звіт 2011

2.    2011 – 2014 рр. «Українська мова як іноземна: теорія і практика» (номер державної реєстрації 0111U003990)
проміжний звіт 2012
проміжний звіт 2013
заключний звіт 2014

3.    2011 – 2014 рр. «Україна у світових міграційних процесах» (номер державної реєстрації 0111U003991)
проміжний звіт 2012
проміжний звіт 2013
заключний звіт 2014

4.    2014 – 2018 рр. «Міжнародна міграція та діаспора: історико-культурні, соціально-економічні та політико-правові аспекти» (номер державної реєстрації 0114U001690) та «Українська мова за кордоном: особливості функціонування, методика викладання» (номер державної реєстрації 0114U001691)

Науковий керівник науково-дослідних робіт МІОКу – к.пед.н., доц. Ключковська І.М.